Drobečková navigace

Úvod > NTM - Nordický index

NTM - Nordický index

Počty kusů jednotlivých plemen chovaných v severských zemích

Severský index NTM je jedním z nejlépe propracovaných indexů na světové scéně. V roce 2008 došlo ke spojení chovných cílů Dánska a Švédska a v roce 2010 se k těmto zemím připojilo i Finsko. Proces formování společného indexu byl o to snadnější, že všechny tři země mají velmi dobře a komplexně propracovaný systém sběru dat a podobné chovné cíle již celá desetiletí!!! Nejpozoruhodnější je selekční tlak na celkové zdraví (především končetin a vemene), plodnost a dlouhověkost. Toto však není pouze ,,výkřik moderní doby“ ,ale na tyto vlastnosti se v těchto zemích šlechtí celá desetiletí.  V roce 1995 byly tyto země o 7-10 let napřed před ostatními zeměmi ve všech těchto vlastnostech. I dnes jsou tyto severské země na špičkové úrovni. Vlastnosti, na které jsou kladeny jedny z největších důrazů, jsou jinde ve světě stále opomíjeny. Ovšem mnohaletá tvrdá práce tamních chovatelů přinesla své ovoce a dnes je severský holštýn druhým nejlepším v produkci mléka na světě. A to při stále naprosto vynikajících výsledcích reprodukčních ukazatelů a zdraví vemene. Dokonce se proslýchá, že během 5 let sesadí severský holštýn z pomyslného trůnu holštýna Izraelského, který má momentálně nejvyšší produkci mléka na světě.

Graf - porovnání skladby indexu dle vybraných zemí

Aktuální skladba NTM indexu zahrnuje:

  • 33% produkce

  • 50% zdrav

  • 13% zevnějšek

  • 4% ostatní vlastnosti

Hans Christian Hansen, export manager VikingGenetics, říká: ,,Máme 620 000 krav zapsaných v plemenné knize. To je více než 90% z celkového počtu a jsme na to hrdí. Je to dáno tradicí. Před 100 lety vláda nabádala k tomu, aby byli všechny krávy zapsány v plemenné knize. To bylo považováno za čest pro farmáře, pokud podmínky pro zápis splnil. Vláda také přísně kontrolovala používání veterinárních léčiv. Všichni veterinární lékaři museli hlásit zdravotní problémy krav do centrální databáze. Také všichni farmáři podepisují smlouvu o tom, že veškeré zdravotní problémy budou hlásit veterinárnímu lékaři. Zdraví a vynikající životní podmínky zvířat jsou jednou z největších priorit všech skandinávských farmářů. Kontroly farmářů jsou součástí celého systému a jsou velmi přísné. Avšak drtivá většina chovatelů moc dobře chápe, že zdravá a bezproblémová dojnice je pro ně nejziskovější a rádi spolupracují s centrální databází. Průměrná velikost stáda v Dánsku je přibližně 150 krav. Ve Švédsku tento počet stoupá a dnes je to cca 100 krav. Ve Finsku, kde chovatelé často vlastní ještě lesy atd., je průměrná velikost stáda 35 kusů krav.

 

Skladba NTM indexu

Přesnost údajů = základ správného odhadu!!!

Základem každého správného hodnocení jsou velmi přesné údaje. Například: Většina zemí bere jako hlavní prekursor mastitid počet somatických buněk. Ve Skandinávských zemích díky pečlivé evidenci zdravotních problémů zjistili to, že počet somatických buněk nemusí vždy souviset pouze s mastitidou, ale počet somatických buněk roste i při jiných onemocněních. Dědičnost zdravotních vlastností je mnohem nižší než pro produkci mléka a mnoho dalších vlastností. Z tohoto důvodu je minimální počet hodnocených dcer 150 až 200. V dnešní době, kdy většina světa považuje 60 nebo 70 dcer za dostatečný, je to velké číslo. Avšak kombinace široké škály hodnocených znaků a vlastností spolu s vysokým počtem hodnocených dcer se ukazuje jako přesnější a ekonomičtější.

Zdraví končetin

Plemennou hodnotu pro zdraví končetin nesleduje kromě Skandinávie nikdo na světě. Mnohaleté zkušenosti a praxe dokázali, že utváření končetin ne vždy souvisí s jejich zdravím!!! Proto se nelze divit tomu, že spousta chovatelů šlechtí dlouhá léta dle exteriérových hodnot na lepší končetiny a bez úspěchu. Mnoho býků, kteří byli na tento ukazatel testováni, mělo exterierově ,,špatné“ utváření končetin, ale jejich dcery trpěli onemocněním končetin méně než dcery býků s exterierově dobrými končetinami. Proto je zdraví končetin tak důležitá vlastnost!!!

Jak to vše funguje?

Každé plemeno má propočítaný svůj index. Například red plemena mají v indexu kladen větší důraz na vemeno, zatímco u Holštýna byl přidán větší důraz na plodnost dcer. Ke každému znaku v indexu je zahrnuta jeho ekonomická váha. Občas je nutné do indexu zahrnout novou vlastnost, jako třeba letos na jaře bylo zahrnuto do indexu zdraví končetin. Velmi důležité je tedy zapojení farmáře do celého procesu tvorby indexu, aby bylo docíleno výsledného efektu.

Rozdílná skladba indexu dle plemene

Aktuální NTM pro Holštýna klada 33%= důraz na produkci, která se stává ze 2% podílu na výrobu masa a 31% podílu na produkci mléka. Pro srovnání červená plemena (Dánské, Švédské a Finský Ayrshire) klade 37% důraz na produkci mléka a neklade důraz na produkci masa. Červená plemena dále kladou menší důraz na plodnost dcer (10% ve srovnání s 13% u Holštýna), na utváření končetin a paznehtu (4% oproti 6% H), vitalita (3% oproti 5%H). Větší důraz kladou červená plemena na utváření vemene (13% oproti 7% H).

Genomika

Integrace NTM indexu a genomických hodnot je v současné době hlavním úkolem severských chovatelských organizací. Snahou je především zvýšit zisk a co možná nejpřesněji odhadnout vlastnosti, které mají nízký koeficient iritability. Genomika bude mít do budoucna pravděpodobně velký vliv na skladbu NTM indexu. Genomové výsledky testů mají vycházet 6x ročně.

Odkaz na vyhledávač na býků dle NTM

Severský holštýn -VikingGenetics- článek uveřejněný v Našem chovu č.1/2012

Býci VikingGenetics na 1. místě dle Net Merit indexu (USA) !!!!

NTM - propagační leták Vikinggenetics

NTM - propagační leták Vikinggenetics