VikingDefence

VikingDefence_logo_black.png

 SEVERSKÁ TRADICE

Severské země šlechtí na zdravotní znaky od 80. let. To je déle než kdokoli jiný na světě! Jejich býci jsou tak vybíráni za účelem zlepšení zdraví po generace.

Již v roce 1982 byl index zdraví vemene zaveden do celkového selekčního indexu (NTM). Index celkové odolnosti organismu byl zahrnut několik let poté - v roce 1987. Index zdraví končetin v NTM byl zaveden v roce 2011. Sběr dat o onemocnění končetin hlášený paznehtáři a veterináři začal již v roce 2003.

Vzhledem k přísným veterinárním pravidlům severských zemí ohledně používání antibiotik bylo nutné zredukovat jejich aplikaci. Začala tak 40letá tradice šlechtění v oblasti zdraví. Šlechtění na zdravotní parametry není možné bez spolehlivého registračního systému, který je pevným základem pro odhad plemenných hodnot.

version0.jpg

 Index zdraví paznehtu

Paznehtáři hlásí veškerá onemocnění, či zdraví, na každém paznehtu všech krav, které upravují. Použití tabletu je v dnešní době snadným systémem a součástí práce každého paznehtáře. Registrují se ve třech různých kategoriích, 0 znamená žádné onemocnění, 1 znamená mírné onemocnění a 2 znamená závažné onemocnění. Index zdraví paznehtu popisuje genetickou schopnost dcery býků odolávat chorobám paznehtu. Index zdraví paznehtu zahrnuje 10 chorob seskupených do sedmi podkategorií:

-          Chodidlový vřed

-          Schvácení paznehtů

-          Eroze patky

-          Digitální dermatitida + interdigitální dermatitida

-          Verrucózní dermatitida + interdigitální hyperplazie

-          Dvojitá stěna + nemoc bílé čáry

-          Pevnost pazhnehtu a poruchy jeho utváření

Výběr býků dle indexu zdraví paznehtu je silnějším nástrojem ve šlechtění zdravějších krav než výběr na základě lineárního utváření končetin.

zdraví paznhtu.jpg

Index zdraví vemene

Index zdraví vemene vystihuje genetickou schopnost dcery býka odolávat mastitidě. Index obsahuje plemenné hodnoty pro zdraví vemene na prvních třech laktacích na základě záznamů klinické mastitidy provedené veterináři. Zahrnuje také počet somatických buněk (první tři laktace) a utváření vemene (přední upnutí vemene a hloubka vemene). Použití údajů o počtu somatických buněk (SCC) samo o sobě není dostatečnou predikcí pro zlepšení odolnosti proti mastitidě. Korelace SCC a klinické mastitidy se pohybuje v rozmezí od 0,52 do 0,68 v závislosti na laktaci a plemeni. Hlášení klinických mastitid proto představují účinnější nástroj pro selekci. Oficiální hlášení se provádějí u 90 % krav ve Finsku, Švédsku a Dánsku.

zdraví vemene.jpg

Index celkové odolnosti organismu

 Index celkové odolnosti organismu vystihuje genetický potenciál dcer býků pro odolnost vůči poruchám plodnosti, metabolickým poruchám a nemocím končetin a paznehtu. Plemenné hodnoty se vypočítávají na základě zdravotních záznamů provedených veterináři na prvních třech laktacích.

 Poruchy plodnosti zahrnují:

Poruchy po otelení

-          zadržená placenta

-          hormonální a infekční poruchy

-          jiné poruchy reprodukce

Pozdní reprodukční poruchy

-          hormonální a infekční reprodukční poruchy

-          jiné poruchy reprodukce

-          metabolické onemocnění

-          mléčná horečka

-          jiné metabolické a s výživou spojené poruchy

Ketóza

Onemocnění končetin a paznehtu

 

Index celkové odolnosti organismu je založen na registracích veterinárních lékařů a obsahuje více než 80 různých chorob.

celkové zdra.jpg

ŽÁDNÉ KOMPROMISY MEZI ZDRAVÍM A PRODUKCÍ

Při šlechtění za účelem zlepšení zdraví nepotřebujete dělat kompromisy ohledně produkce vašeho stáda. Přestože mezi zdravotními znaky a produkcí mléka existuje nulová nebo negativní souvislost, není třeba se vzdát zlepšení užitkovosti. V indexu Nordic Total Merit (NTM) jsou zohledněny jak produkční, tak i zdravotní parametry. Všichni býci VikingDefence mají dobré NTM, což je zárukou dobře vyvážených hodnot.

VikingHolstein býci vykazují silný genetický pokrok ve zdravotních rysech, jako je zdraví vemene (+19 indexových jednotek), celkové zdraví (+16 indexových jednotek) a zdraví paznehtu (+10 indexových jednotek) spolu s velkým pokrokem v produkčním indexu (+31 indexových jednotek).

U býků VikingRed bylo dosaženo velkého genetického pokroku v produkci (+31 indexových jednotek) v kombinaci s dosažením dobrého pokroku u zdraví vemene (+10 indexových jednotek) a zachování stabilní genetické úrovně pro zdraví paznehtu (+4 indexové jednotky) a celkového zdraví (indexové jednotky +1). Důvodem, proč není takový pokrok u celkového zdraví a zdraví paznehtu jako u holštýnských krav je to, že plemeno VikingRed má méně zdravotních problémů než holštýn.

Krávy VikingJersey dosáhly genetického pokroku pro produkci (+34 indexových jednotek) v kombinaci s dobrým pokrokem ve zdraví vemene (+16 indexových jednotek) a celkovém zdraví (+15 indexových jednotek) bez genetickému poklesu ve zdraví paznehtu (+2 indexových jednotek).

 V níže uvedené tabulce můžete vidět genetický pokrok (EBV) u býků dosažených pro index produkce a tři zdravotní znaky, které jsou součástí VikingDefence pro období 1996-2016 zobrazené v indexových jednotkách.

version0.jpg

Obrana je v genech

VikingDefence je souhrnný název všech zdravotních parametrů, na které šlechtí po celá desetiletí v severských zemích. Býci VikingDefence byli vybráni k produkci vysoce produkčních a zdravých krav. Krávy s přirozenou obranou proti nemocem, to je VikingDefence!

Severské země mají velmi nízké užívání antibiotik v mlékárenském průmyslu ve srovnání se zbytkem světa. Je to výsledek odpovědnosti, kterou učinili již dávno ve svých selekčních programech. Chovatelé chtějí, aby jejich zvířata byla zdravá a bezproblémová. Celkově jsou seveřané ekologicky zaměření. Zodpovědnost za udržitelnou produkci mléka bez negativního vlivu na životní prostředí a skvělé welfare je zde hluboce zakořeněná nejen u chovatelů, ale také u veřejnosti.

VikingDefence zahrnuje zdravotní parametry (klinická onemocnění), které do registračního systému hlásí veterináři a paznehtáři. Tato sofistikovaná spolupráce při registraci dat je celosvětově jedinečná.

Farmáři v severských zemích mají dlouholeté zkušenosti s tímto systémem i a mají pocit, že jsou jeho součástí. Důvodem je, že zpětná vazba, kterou obdrží každý farmář, je jedním z nejsilnějších nástrojů řízení moderní a prosperující farmy.

Registrace konkrétních klinických případů činí selekci mnohem úspěšnější než při spoléhání se na související znaky, jako je počet somatických buněk, lineární utváření končetin a podobně.

Někteří lidé tvrdí, že není možné šlechtit na lepší zdraví, protože heritabilita je příliš nízká, pouze 2 až 5 %, ale pokud existuje dostatečná variabilita mezi býky, selekce funguje! Jelikož máme spolehlivé údaje, získáváme také spolehlivé údaje. To je tajemství úspěšného šlechtění!

V severských zemích šlechtí na zdravotní znaky déle než kdokoliv jiný. Mají nejsložitější registrační systém na světě, který jim dává nejspolehlivější chovatelské hodnoty. Důvěřujte VikingDefence a mějte také zdravá zvířata! Zdravé krávy - lepší život, pro vás a vaše krávy!

bludiště.jpg

  Spolehlivost údajů

Klíčová výhoda v severských zemích je v přímé selekci na podkladě klinických onemocnění.

Selekce na nízce dědivé zdravotní parametry je možná. S velkým množstvím vysoce kvalitních a spolehlivých údajů o skutečných případech onemocnění můžete měřit a sledovat variabilitu v těchto znacích. Někteří lidé tvrdí, že je obtížné provést spolehlivé měření jednotlivých onemocnění, protože u daného onemocnění nemůžeme přesně spočítat jeho vliv na produkci mléka. Ve firmě VikingGenetics jsou přesvědčeni, že to není pravda, protože mají rozsáhlý a spolehlivý systém pro zaznamenávání dat. Proto severské země dokáží šlechtit s nejvyšší možnou spolehlivostí.

Vyvinuli velké úsilí při vytváření a zdokonalování systému sběru dat. Standardizovali, klasifikovali a zaznamenávali nemoci, ale také vzdělávali farmáře, zatímco veterinární lékaři a paznehtáři zaznamenávali veškeré informace do jedinečné databáze.

Celková odolnost organismu a zdraví vemene je zjišťováno z dat nasbíraných veterináři od krav na prvních třech laktacích. Vysoký podíl krav v systému hlášení vede k vysoké spolehlivosti plemenných hodnot.

Veterinární lékaři používají seznam diagnóz, který je rozdělený do několika níže uvedených kategorií. V tomto seznamu je více než 80 různých kódů pro choroby:

-          Onemocnění vemene

-          Reprodukční onemocnění

-          Metabolické onemocnění

-          Onemocnění končetin a paznehtu

Pro onemocnění končetin a paznehtu jsou údaje shromažďovány převážně elektronicky od paznehtářů, ale také veterinářů a zootechniků. Severské výpočetní centrum plemenných hodnot (NAV) se vždy snaží zajistit vysokou spolehlivost a kvalitu dat. Záznamy ze stád musí splňovat přísná pravidla.

Systematické shromažďování údajů o zdravotních parametrech bylo zahájeno před rokem 1985 ve Švédsku a ve Finsku a od roku 1990 v Dánsku. Tyto země byly první na světě. Po roce 2006 byla registrace zahájena v menším měřítku i jinými zeměmi např. Rakousko, Kanada, Francie, Velká Británie a USA.

Registrace dat pro VikingDefence

Síla registračního systému v severských zemích spočívá v tom, že existuje velmi vysoký podíl krav, které jsou v systému hlášení. 90 % krav je zapojeno ve sběru dat o zdraví vemene celkovém zdraví zatímco 40 % krav je zapojeno do elektronické evidence údajů o zdraví končetin a paznehtu.

pop.jpg

 pop2.jpg

 Lepší život - lepší zisk

Je důležité si uvědomit, že snížení nákladů díky poklesu pracovních a veterinárních ošetření nemocných krav je důležité i pro zlepšení ziskovosti. Zdraví je úzce spojeno s dlouhověkostí, plodností a snadností otelení. Zdravé krávy produkují více mléka a mají celoživotně lepší ziskovost.

Při selekci s využitím VikingDefence zlepšujete nejen vybrané tři zdravotní parametry, ale i další vlastnosti. Jako příklad, zdraví paznehtu u VikingHolstein koreluje 38 % s dlouhověkostí, což znamená, že zatímco se zlepší zdraví paznehtu, zlepšuje se i dlouhověkost!

ko.jpg

Všechno dohromady funguje skvěle!

Šlechtění jako součást řešení

Abyste dosáhli úspěchu při zlepšování úrovně zdraví svého stáda, musíte se k úkolu přiblížit z mnoha různých úhlů. Selekce a výběr nejlepší genetiky je jednou z klíčových částí společně s pečlivým plánováním problematiky výživy a managementu.

POP3.jpg 

Výběr správných býků nemůže být podceňován! Vaše investice se vyplatí, protože u každé generace krav se ukáže stabilní zlepšení.

Náklady na léčbu onemocnění a význam šlechtění na lepší zdraví

Zdravotní problémy nejen způsobují bolest a stres u skotu, ale také mají obrovský dopad na ekonomiku mléčných farem. Když mluvíme o tom, kolik stojí určitá nemoc, máme tendenci přemýšlet hlavně o veterinárních a léčebných výdajích, ale zapomínáme na důležitou část - nepřímé náklady. Některé nepřímé náklady, které lze přehlédnout, jsou následující:

-          Více práce a více nákladů na pracovní sílu

-          Problémy s plodností

-          Náklady na preventivní opatření

-          Produkce odpadního mléka

-          Genetický dopad ztráty potenciálně nejlepších dcer

-          Větší riziko vzniku jiné nemoci

Převládání různých zdravotních problémů se značně liší farmu od farmy. Bez ohledu na to, jaký výrobní systém používáte, nebo jaká je vaše současná úroveň managementu, můžete dosáhnout vyšší efektivity a snížit náklady na chov díky silnější odolnosti vůči nemocem. Jakmile tak učiníte, můžete se více zaměřit na strategie řízení. Zdravější krávy znamenají lepší život pro vás a vaše stádo.

POP4.jpg

Zdroj: Zkompilovaný na základě údajů od Wilshire et al., 2009; Overton a kol., 2014 a článek v Progressive Dairyman

Náklady na konkrétní nemoci

Přemýšleli jste o tom, kolik stojí zdravotní problémy vašich krav?

Mastitida

Mastitida patří k nejčastějším důvodům brakace dojnic. Přináší nejen velkou bolest pro krávu, ale vede také ke snížení produkce mléka, k nutnosti vyřadit mléko a ke snížení kvality mléka při zpracování. Mastitida je běžné onemocnění, které je způsobeno širokou škálou bakterií. Je obtížné přesně odhadnout ekonomické náklady mastitidy kvůli vlivu mnoha různých faktorů.

-          klinické projevy mastitidy

-          včasné odhalení onemocnění a přístup k léčbě

-          hodnota a věk dotyčné krávy

-          úroveň a hodnota ztráty produkce mléka

-          úmrtí nebo embryonální mortalita z důvodu mastitidy

-          pravděpodobnost nových případů vyskytujících se ve stejné krávě

USA: Podle studií provedených v USA se odhaduje, že jediný případ mastitidy stojí kolem 500 dolarů. Náklady jsou však ještě vyšší, když se jedná o geneticky kvalitní krávu, která je brakována velmi často na počátku laktace.

Velká Británie: Údaje z Velké Británie ukazují, že náklady na mírný případ mastitidy stojí 113 liber, zatímco vážný případ mastitidy se odhaduje na 333 liber a fatální případ stojí kolem 1 418 liber. Poslední průzkum prováděný ve Spojeném království dospěl k závěru, že výskyt klinické mastitidy je mezi 40 až 65 případy na 100 krav za rok. Za předpokladu, že 10 % všech případů jsou závažné případy mastitidy, stádo s 500 krávami by ztratilo 27 000 až 43 000 liber ročně.

Austrálie: V Austrálii se průměrné náklady na léčbu jedné krávy na mastitidu odhadují na 270 USD.

Onemocnění paznehtu

Dánsko, Švédsko, Finsko: Odhaduje se, že náklady na běžné a závažné onemocnění paznehtu se v severských zemích se pohybují od 60 do 1310 EUR.

pop5.jpg

Velká Británie: Podle údajů z Velké Británie je průměrný náklad na léčbu onemocnění paznehtu 323 liber na krávu. Prevalence onemocnění se pohybuje v závislosti na zemědělském podniku v rozmezí od 0 % do zhruba 80 % v průměru pak 36,8 %.

Chodidlový vřed

Chodidlové vředy mohou představovat pro chovatele velké náklady. Chodidlové vředy postihují přibližně 6 dojnic na 100 kusů ročně ve Velké Británii. Ale rozsah na farmách ve Velké Británii je široký (0 až 54,8 případů na 100 krav za rok).

Ve srovnání nejlepších a nejhorších farem ve Velké Británii, co do výskytu chodidlových vředů, jsou průměrné roční náklady u nejlepších farem zhruba 2000 liber za 100 krav. U nejhorších farem přibližně 18 000 liber na 100 krav za rok. Hlavní náklady jsou skryty v rámci zhoršené dlouhověkosti, snížené reprodukční zdraví a snížené produkci mléka.

VikingHolstein

Chodidlový vřed

Tabulka ukazuje ekonomický dopad použití býka VikingHolstein s EBV 120 pro chodidlový vřed v závislosti na velikosti stáda a aktuální frekvenci onemocnění. Výpočet se provádí za předpokladu, že současná úroveň stáda je stejná jako průměr populace daného plemene. Ekonomické náklady vážného případu vředu v jednotlivých severských zemích činí 1 300 EUR. Například pokud máte 200 krav a současná úroveň výskytu chodidlového vředu je 20 případů ročně, sníží se na osm případů a ušetříte 15 600 EUR ročně.

vředy.jpg

Mastitida

Podobným srovnáním můžete vidět, kolik můžete ušetřit pomocí býka s EBV 120 ve zdraví vemene. Ekonomická cena klinického případu mastitidy v USA činí 500 dolarů. Například pro stádo s 500 kravami a současnou mírou mastitidy 150 případů ročně (30 %) - pokles by byl na 87 případů a ušetřili byste 31 500 dolarů ročně.

zdraví vemenn.jpg

JAKOU SÍLU MAJÍ VIKINGDEFENCE BÝCI VE SKUTEČNOSTI?

Jak velkou redukci onemocnění můžete očekávat od výběru býka s plemennou hodnotou (EBV) 110 nebo 120 pro konkrétní zdravotní znak či dílčí znak? Zde najdete odpověď. Býk s chovatelskou hodnotou 100 se rovná průměru populace pro dané plemeno. Na základě fenotypových hodnot pro každý plemenný znak se vypočítá rozdíl v průměrném počtu plemen nebo v býku s EBV 100.

bull performance.jpg

VH CLARK.jpg 

VIKINGHOLSTEIN

Zdraví paznehtu

Pro tyto čtyři onemocnění paznehtu - chodidlový vřed, verrucózní dermatitida, interdigitalní hyperplasie, pevnost pazhnehtu a poruchy jeho utváření znamená plemenná hodnota býka (EBV) 110, že jeho dcery mají o 30 % méně onemocnění a hodnota 120 (EBV) o 60 % méně onemocnění vzhledem k býku s EBV 100. U těchto šesti onemocnění paznehtu - digitální dermatitida, interdigitální dermatitida, eroze rohoviny, schvácení paznehtu, dvojitá stěna, onemocnění bílé čáry znamená plemenná hodnota býka s EBV 110 pokles onemocnění o 8 až 12 % a býka s EBV 120 pokles o 16 až 24% ve vztahu k býku s EBV 100.

Zdraví vemene

Pro mastitidu - plemenná hodnota býka (EBV) 110 znamená, že jeho dcery mají o 21 % méně onemocnění a u býka s (EBV) 120 o 42 % méně onemocnění vzhledem k býku s EBV 100. Frekvence mastitidy pro populaci VikingHolstein v Dánsku, Švédsku a Finsku je kolem 13 %.

Celková odolnost organismu

 U poruch reprodukce - plemenná hodnota býka (EBV) 110 znamená, že jeho dcery mají o 15 % méně onemocnění, zatímco býk s (EBV)120 znamená o 30 % méně onemocnění ve vztahu k býku s EBV 100. Četnost reprodukčních onemocnění populace VikingHolstein v zemích VikingGenetics je přibližně 7 % u raných poruch reprodukce a 5 % u pozdních. Pokud jde o metabolické poruchy - plemenná hodnota býka s (EBV) 110 znamená, že jeho dcery mají o 20 % méně onemocnění, zatímco u býka s (EBV) 120 znamená o 40 % méně onemocnění ve vztahu k býku s EBV 100. Četnost onemocnění metabolických onemocnění populace VikingHolstein v zemích VikingGenetics je 5 %

ZKUŠENOSTI CHOVATELŮ

Václav Růžička, 600 krav holštýn

Česká Republika

"Podle mého, má být holštýn vysoce produkční plemeno s výbornými znaky vemene a funkčními nohami, co ponesou krávu do dalších laktací v plné síle. A krávy, které díky severské genetice získáváme mi dokazují, že se v konkurenci neztrácí, spíše naopak. Moc mě baví vybírat vhodné býky pro naše stádo, kteří nás vyzvednou výš a vím, že s Vikinggenetics máme společný cíl- zdravé zvíře a tím i spoustu kvalitního mléka."

čr.jpg

Sam Graham, VikingRed
Austrálie


"Už dlouhou dobu používáme VikingRed a nyní jsme v 8. nebo 9. generaci. To je důvod, proč mohu potvrdit, že tyto krávy jsou skutečně extrémně zdravé. Jsou velmi spolehlivé v reprodukci a mají skvělou dlouhověkost ". Sam Graham je majitelem společnosti Beaulands, která se nachází na ostrově Comerong Island Road v Austrálii v oblasti Numbaa. Jeho stádo se skládá z 500 krav VikingRed a jeho farma byla jedním z průkopníků při zavádění červeného plemene VikingGenetics v Austrálii.

aus.jpg

Marianne Jansson, Všechna plemena
Švédsko


"S VikingGenetics se cítíme v bezpečí. Viking pracuje na cíli, který se nám líbí. Ideální zaměření na zdraví a produkci. Máme přísná veterinární pravidla, ve kterých veterinární lékaři potřebují povolení k léčbě antibiotiky. Jsem hrdá na to jak daleko jsme oproti ostatním zemím v tom, jak smýšlíme o rezistenci vůči antibiotikům ", dodává Marianne Janssonová, jedna z vlastníků farmy Noltorp ve Skaru ve Švédsku se 70 dojné krávy, 40 VikingHolstein, 20 VikingRed, 10 VikingJersey. Produkce: 11 148 kg mléka, 4,3% tuku a 3,5% bílkovin v ekologické produkci.

swe.jpg

 Aidan Deasy, VikingHolstein
Irsko


"Zdravotní stav dojnic je opravdu nejdůležitější věc spojená s produkcí mléka. Mám užitkové stádo, takže už nehraji hazard. Jdeme nejbezpečnější variantou – skvělé zdraví a dobrá produkce. " Aiden Deasy, majitel farmy Ballyheada v Corku, Irsko. Holštýnské stádo s 180 kravami, Aidan se nyní zaměřuje více na šlechtění krav vhodných k robotickému dojení.

ir.jpg

Cristian Perat, VikingHolstein
Španělsko


"Nejvyšší prioritu jsme dali na plodnost dcer. Měli jsme spoustu problémů s tím, že naše kanadské a americké krávy velmi často nechtěly zabřeznout nebo měly problémy s embryonální mortalitou, což byl častý důvod vyřazení. Druhým nejdůležitějším znakem je pro mne temperament. Je důležité, aby se s kravami dalo snadno pracovat. Pokud jde o spolehlivost plemenných hodnot, je to něco, co jsme vždycky brali na zřetel. Chci mít jistotu, že při výběru býka neudělám chybu ", Cristian Perat, který spolu s bratrem Hétorem řídí rodinnou mléčnou firmu Agropecuaria Perat ve španělské Katalánii. Mají holštýnské stádo, kde se dojí 820 krav.

šp.jpg

Jorn Mikkelsen, VikingJersey
Dánsko


"Já vím, že mám záruku produkce, takže když vybírám nové býky, rád se soustředím na zdravotní parametry a v exteriéru na funkční znaky jako silné nohy a dobře upnuté vemeno. Je vidět, že moje krávy nemají se zdravím žádný problém ", Jorn Mikkelsen ve Stenhøjvej, Hinnerup v Dánsku. Mikkelsenova farma má 99 krav VikingJersey s průměrnou produkcí 9 197 kg energeticky korekturovaného mléka (ECM) s vynikajícím obsahem tuku 5,75 % a bílkovinami 4,17 %.

da.jpg

ŘEŠENÍ VYUŽITÍ ANTIBIOTIK

V době, kdy svět čelí rostoucímu celosvětovému znepokojení ohledně používání antibiotik u zvířat a nárůstu infekcí odolných vůči léčbě antibiotiky u lidí, je VikingDefence řešením tohoto naléhavého problému.

Severské země jsou vnímány jako "ráj" s absolutně nejnižším užíváním antibiotik v Evropské unii a ve světě. Severská tradice chovu zdravých krav se odráží v poslední zprávě Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) z roku 2016: "Prodej veterinárních antimikrobiálních látek ve 29 evropských zemích v roce 2014".

EMA je decentralizovaný orgán Evropské unie, který má primární odpovědnost za ochranu a podporu zdraví lidí a zvířat. Podle této agentury jsou Švédsko, Finsko a Dánsko zeměmi EU s nejnižším využitím antibiotik v hospodářských zvířatech s vynikající vedoucí pozicí.

Tržby v mg/PCU (populační korekční jednotka) veterinárních antimikrobiálních látek uváděných na trh zvířat určených k produkci potravin za rok 2014. Množství veterinárních antimikrobiálních látek prodávaných v různých zemích je spojeno mimo jiné s demografickými údaji zvířat v každé zemi. Jednotka pro korekci populace (PCU) je termín použitý jako odhad počtu zvířat v jednotlivých zemích. Jinými slovy odhadovaná živočišná biomasa je založena na počtu zvířat. 1 PCU se rovná 1 kg živé hmotnosti zvířete.

Všechny údaje jsou uvedeny v miligramech (mg) veterinárních antimikrobiálních látek zakoupených na každý kilogram (kg) živočišné biomasy. Tímto způsobem je možné srovnávat používání antibiotik v různých zemích. Graf obsahuje členské státy EU mají> 200 000 t PCU pro skot. Prodej v mg/PCU je vážen podle podílu skotu u všech zvířat určených k produkci potravin v každé zemi.

atb.jpg

Zdroj: Převzato ze zprávy Evropské agentury pro léčivé přípravky (European Medicines Agency, European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption), 2016. "Prodej veterinárních antimikrobiálních látek ve 29 evropských zemích v roce 2014". (EMA / 61769/2016).

Použití antibiotické léčby u krav zahrnuje terapeutickou léčbu (pokud je nemocná), léčba skupiny zvířat, pokud je alespoň jeden diagnostikován jako nemocný; a v některých zemích v rámci EU a ve Spojených státech také jako preventivní léčba nemocí. Existuje také použití sub-terapeutických dávek v krmivech a vodě k podpoře růstu a zlepšení účinnosti krmení. Tato praxe byla v Evropě zakázána od roku 2006 a v červnu 2017 ve Spojených státech.

Na moderních mléčných farmách je mastitida jednou z nejčastějších infekčních onemocnění a představuje většinu spotřeby antibiotik dávkovaných dojnicím. VikingDefence snižuje riziko výskytu klinických onemocnění, jako je mastitida a digitální dermatitida. Tím, že přímo hlásíme skutečné choroby registrované podle indexů: Všeobecná odolnost organismu, zdraví paznehtu a vemene dělají chov mnohem úspěšnější, než když spoléháte pouze na korelovaná měření, jako je počet somatických buněk, lineární hodnocení končetin nebo imunita.

Na zdraví vašich krav nám opravdu záleží

Rex A. Clausager, generální ředitel společnosti VikingGenetics
"Nadužívání antibiotik na zvířatech vytváří odolné bakterie. Tyto bakterie se mohou šířit mezi zvířaty a ze zvířat k lidem. Ve VikingGenetics jsme si tohoto problému vědomi a máme dlouhé zkušenosti s chovem zdravých krav. Proto máme znalosti, které podporují VikingDefence jako součást našeho spolehlivého šlechtitelského programu se kterým mají zemědělci skvělé zkušenosti. "

rex.jpg

 Lars Nielsen, hlavní šlechtitel ve VikingGenetics
"Přibližně 90 % našich stád dojnic dodává údaje o ošetření přímo do databáze dobytka. To považují za dobrý nástroj řízení. To znamená, že většina našich dojnic patří do hodnocení zdravotních parametrů, což je úžasné a na něž jsme velmi hrdí. Toto zaručuje velmi vysokou úroveň spolehlivosti ve šlechtění na zdravotní parametry. "

lars.jpg

Související články:

 VikingDefence - zaručená cesta ke zlepšení zdraví Vašich krav!